به اطلاع داوطلبان پذیرش در دوره دکتری Ph.D که در مرحله اول، حد نصاب دانشگاه فردوسی مشهد را کسب نموده‌ و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده میرساند، ثبت‌نام متقاضیان جهت انجام مرحله دوم آزمون (مصاحبه) از تاریخ 1399/6/25 تا 1399/6/31 به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

نحوۀ ثبت‌نام و سایر اطلاعات لازم در وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد درج شده است.

جزئیات و زمان‌بندی حضور داوطلبان از طریق همین پست اطلاع‌رسانی شده و به‌روز رسانی خواهد شد.

برنامه زمان‌بندی حضور داوطلبان گروه زبان و ادبیات فارسی گرایش محض
برنامه زمان‌بندی حضور داوطلبان گروه زبان و ادبیات فارسی گرایش عرفانی

برنامه زمان‌بندی حضور داوطلبان گروه زبان و ادبیات فارسی گرایش حماسی

برنامه زمان‌بندی حضور داوطلبان گروه علوم اجتماعی آدرس vroom:     https://vroom.um.ac.ir/asgharpour

 برنامه زمان‌بندی حضور داوطلبان گروه زبان‌شناسی 

 شرایط پذیرش و منابع مصاحبه علمی

 

زمان برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان

گروه/ رشته

زمان

سایر توضیحات

زبان و ادبیّات فارسی (گرایش‌های محض، ادبیات عرفانی و ادبیات حماسی)

روزهای سه‌شنبه 1، چهارشنبه 2 و پنج‌شنبه 3 مهرماه 1399

زمان دقیق حضور هریک از داوطلبان که تا تاریخ 31 مهرماه ثبت‌نام خود را کامل نمایند، در همین صفحه اعلام خواهد شد.

علوم اجتماعی (جامعه شناسي

اقتصادي و توسعه)

روزهای سه‌شنبه 1و چهارشنبه 2 مهرماه 1399

زمان دقیق حضور هریک از داوطلبان که تا تاریخ 31 مهرماه ثبت‌نام خود را کامل نمایند، در همین صفحه اعلام خواهد شد.

زبان‌شناسی (زبان شناسي همگاني، زبان شناسي شناختي)

روزهای شنبه 5، یک‌شنبه 6 و دوشنبه 7 مهرماه 1399

زمان دقیق حضور هریک از داوطلبان که تا تاریخ 31 مهرماه ثبت‌نام خود را کامل نمایند، در همین صفحه اعلام خواهد شد.

زبان انگیسی

روزهای چهارشنبه 9 و پنج‌شنبه 10 مهرماه 1399

زمان دقیق حضور هریک از داوطلبان که تا تاریخ 31 مهرماه ثبت‌نام خود را کامل نمایند، در همین صفحه اعلام خواهد شد.

جغرافیا (جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، جغرافيا و برنامه ريزي شهري، جغرافياي سياسي، ژئومورفولوژي)

روزهای شنبه 12، یک‌شنبه 13 ، دوشنبه 14 و سه‌شنبه 15 مهرماه 1399

زمان دقیق حضور هریک از داوطلبان که تا تاریخ 31 مهرماه ثبت‌نام خود را کامل نمایند، در همین صفحه اعلام خواهد شد.

زبان و ادبیات عربی

روزهای سه‌شنبه 15 و چهارشنبه 16 مهرماه 1399

زمان دقیق حضور هریک از داوطلبان که تا تاریخ 31 مهرماه ثبت‌نام خود را کامل نمایند، در همین صفحه اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی