دکتر سید مهدی زرقانی، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسی مشهد در رستۀ پژوهشی علوم انسانی انتخاب شد  و در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه که با حضور دکتر کافی، رئیس دانشگاه و اعضای هیأت رئیسه در روز چهارشنبه، 26 آذرماه 1399 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد از ایشان تقدیر شد.

 

photo 2021-01-09 12-15-49

با توجه به دسته بنده تمامی رشته ها و حوزه های پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد به 6 رسته پژوهشی شیمی و علوم مرتبط، مهندسی، علوم طبیعی و کشاورزی، علوم نظری، علوم اجتماعی و علوم انسانی خاطر نشان کرد: شاخص های ارزیابی در پنج رسته اولیه براساس تعداد مقاله، مجموع ارجاعات غیر خودی، متوسط ارجاعات غیرخودی، شاخص هرش با ضریب 2 ، مجموع IF   نشریه ها و متوسط IF   نشریه ها محاسبه می شود. در خصوص انتخاب پژوهشگر برتر در رسته علوم انسانی متفاوت عمل شده و کمیت و کیفیت مقالات پژوهشی با وزن 0/6 و کتاب تألیفی با وزن 0/4 در ارزیابی پژوهشگران این رسته لحاظ می شود.

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی