مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری سال 1400

 

برنامه زمان‌بندی مصاحبه علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

 

تاریخ برگزاری مصاحبه  علمی گروه‌های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

نحوۀ ثبت‌نام و زمان برگزاری مصاحبه‌ علمی

 

بر اساس شیوه‌نامۀ ارزیابی مرحله دوم پذیرش دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، هر داوطلب موظف است بر اساس علایق و محورهای برنامه پژوهشی اعضای هيأت علمی پذیرنده دانشجوی دکتری مدارك لازم برای تشکيل پرونده مرحله دوم به دانشگاه تحویل دهد:

1. بيانيه تحقيق )بين 50 تا 500 کلمه( که در آن داوطلب موضوع تحقيقاتی موردعلاقه خود را توضيح می دهد                        

)یک تا سه موضوع(

2. پيشنهاد استاد راهنما (توصيه می شود داوطلب همه اعضای هيأت علمی پذیرنده در گرایش/ رشته مربوط را به ترتيب اولویت ذکر نماید) این انتخاب در تعيين استاد راهنما برای داوطلب، در صورت قبول شدن و معرفی از طرف سازمان سنجش، توسط شورای تحصيلات تکميلی گروه ملاك عمل قرار می گيرد.

بر همین اساس اطلاعات مربوط به مشخصات اعضای هیأت علمی گروههای آموزشی پذیرنده دانشجوی دکتری در سال تحصیلی 1400 به تفکیک گروه آموزشی به شرح زیر اعلام می‌شود.

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

2917دانشجو
104عضو هیات علمی
19077دانش آموخته
423دانشجوی بین المللی
84 رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی