جناب آقای دکتر رضا پیش قدم 

استاد محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

انتخاب جناب عالی به عنوان " استاد سرآمد آموزشی کشور" مایه افتخار و مباهات برای دانشکده و خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد است. این انتخاب را به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم. 

 

هیات رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 

U

 

 

Untitled

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

2917دانشجو
104عضو هیات علمی
19077دانش آموخته
423دانشجوی بین المللی
84 رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی