فراخوان دومین جشنواره ملی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با محوریت خشونت

 

معاونت دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور و دانشگاه یزدبا هدف جهت دهی کاربردی به پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و بهره گیری از نتایج آنها در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدام به برگزاری " دومین جشنواره ملی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با محوریت خشونت"نموده است.

 

112

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

2917دانشجو
104عضو هیات علمی
19077دانش آموخته
423دانشجوی بین المللی
84 رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی