انتخاب دکتر مسعود خوش‌سلیقه، استاد گروه زبان انگلیسی، را به عنوان عضو هیات علمی منتخب دانشگاه در تاثیرگذاری اجتماعی، در مراسم تقدیر از استادان برگزیده در حوزه‌های سرآمدی آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد که در  ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور منتخبی از میهمانان و هیئت رئیسه دانشگاه که در سالن مرکزی دانشکده علوم و پخش از درگاه‌های مجازی برگزار شد را به ایشان و گروه محترم زبان انگلیسی تبریک عرض می‌نماییم.

مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

photo 2021-05-30 08-41-34

 

 

khoshsaligheh1

 

 

khoshsaligheh2

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

2917دانشجو
104عضو هیات علمی
19077دانش آموخته
423دانشجوی بین المللی
84 رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی