سخنرانی علمی با موضوع "علوم انسانی در قاب دیجیتال: گزارش سفر به دانشگاه MIT آمریکا" به همت معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی (آقای دکتر پیش‌قدم) و با سخنرانی خانم دکتر قندهاریون (عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی) و با حضور جمعی از استادان و دانشجویان علاقه‌مند در روز سه‌شنبه مورخ 94/8/5 ساعت 10 صبح در محل تالار رجایی برگزار گردید.

در این نشست خانم دکتر قندهاریون گزارش علمی خود از سفر به دانشگاه MIT آمریکا را ارائه داد. ایشان با ارایه راه کارهای علمی و مثال های عملی، چالش ها و قابلیت های علوم انسانی در عصر دیجیتال را مطرح نمود. سپس در مورد پرسشهایی که از طرف استادان و دانشجویان مطرح شد بحث و گفتگو صورت گرفت.