حچم ترافیکی کاربران:

حجم ترافیکی ماهیانه استفاده از اینترنت برای کاربران دانشگاه بصورت زیر است:

4

حجم ترافیکی در ابتدای هر ماه شمسی برای هر کاربر مطابق جدول بالا در نظرگرفته می­شود.در صورت اتمام حجم دانلود ماهانه و نیازبه حجم بیشتر، امکان خرید شارژ به میزان یک گیگابایت از طریق پورتال پویا، منوی فناوری اطلاعات / مدیریت شناسه­ها، گزینه خریدشارژ اینترنت وجود دارد. شارژ خریداری شده و یا شارژ استفاده نشده به ماه بعد منتقل نمی­شود.

موارد قابل توجه

  • کاربران برای مشاهده وب سایت دانشگاه و یا استفاده از دیگر سامانه­های دانشگاه نیازی به اتصال به هات­اسپات ندارند.
  • تعداد دستگاه مجاز جهت اتصال همزمان به اینترنت برای شناسه­های دانشجویی یک دستگاه می­باشد.
  • مدت زمان فعال بودن اتصال برقرارشده بدون انجام هیچ فعالیتی 15 دقیقه می باشد و با اتمام این زمان، خروج خودکار از شبکه و نمایش مجدد صفحه لاگین هات­اسپات صورت می­پذیرد.
  • در رایانه­های عمومی به هیچ وجه رمز عبور خود را ذخیره نکنید (پیام ذخیره توسط مرورگر را تائید نکنید).
  • جهت تغییر رمز اینترنت با ورود به پورتال پویا ازمنوی فناوری اطلاعات / مدیریت شناسه ها، گزینه تغییر رمز

عبوراینترنت را انتخاب نمائید.

پيغام های خطای احتمالی:

User with Internet username XXX does not exists

شناسه، نامعتبر است.

Wrong password

کلمه رمز اشتباه می باشد.

Maximum number of concurrent logins reached

سعی در ورود همزمان از بیش از یک دستگاه) .در صورت مشاهده این خطا، یا خود کاربر از دستگاه دیگری به سیستم ورود نموده است که میبایست از آنجا  logoutنموده، سپس اقدام به login از دستگاه جدید نماید و یا شناسه فرد توسط کاربر دیگری در حال استفاده می­باشد که جهت رفع مشکل یا میتوان موضوع را به مسوول رایانه دانشکده/ واحد/ اداره  اطلاع داد و یا از طریق پورتال پویا، منوی فناوری اطلاعات / سوابق عملیات / گزارش کارکرد اینترنت، با شناسه و رمز اینترنت ورود نموده و ارتباط فعال را Disconnect نمود ودر انتها اقدام به تغییر رمز اینترنت نمود.)

Credit has finished

اتمام حجم دانلود اختصاص یافته به کاربر در ماه. میزان حجم دانلود ماهانه هر یک از گروههای کاربری در جدول حجم ترافیکی کاربران آمده است.

No rule has defined

نداشتن مجوز اتصال به اینترنت در بازه زمانی .بازه زمانی مجاز گروه های کاربری در جدول زیر آمده است

5

 

 

  1. آخرین اخبار

 

2917دانشجو
104عضو هیات علمی
19077دانش آموخته
423دانشجوی بین المللی
84 رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی