معاونت آموزشی و فرهنگی

shahla sharifiدکتر شهلا شریفی

تلفن 38806707
 رایانامه  
 صفحه شخصی http://prof.um.ac.ir/sh-sharif
معاونان آموزشی و فرهنگی
وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات معاون آموزشی وفرهنگی 

تصمیم سازی و ارائه پیشنهاد جهت سیاست گذاری آموزشی،پژوهش وفناوری دانشگاه 

تعامل با گروه های آموزشی و پژوهشی درتنظیم برنامه های درسی 

برنامه ریزی و توسعه تعاملات آموزشی،پژوهش و فناوری در سطح ملی وبین المللی 

برنامه ریزی جهت ارتقاءاثر بخشی آموزشی ارتقاکمی و کیفی پژوهش و فناوری در راستای سیاست های معاونت آموزشی،پژوهش وفناوری 

بسترسازی اجرای سیاست هاوبرنامه های آموزشی،پژوهش و فناوری دانشگاه 

همکاری در برگزاری المپیاد علمی-دانشجویی قطب سه علمی کشور 

نظارت بر برگذاری کلاس ها و امتحانات پایان نیم سال و ارائه گزارش های لازم 

برنامه ریزی دروس عمومیو تربیتی با هماهنگی سایر گرو ها و دانشکده ها 

هماهنگی،برگزاری و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزش های عالی آزاد،دوره های فرعی و دورهای مهارت آموزی و کار آفرینی 

شناسایی و معرفی ظرفیت های دانشکده در آموزش های عالی آزاد،ودوره های فرعی و دوره های مهارت آموزی و کار آفرینی 

مطالعه،نیاز سنجی و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های مورد نیاز برای دانشجویان و سخنرانی های علمی-صنعتی 

تلاش برای جذب و استخدام اعضای هیات علمی با کیفیت بالا 

رسیدگی به تخلفات وتقلب های دانشجویان <<به ویژه درامتحان>>

تلاش برای برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های علمی-آموزشی برای اساتید

برنامه ریزی برای حضور اساتید در صنعت به شکل فرصت مطالعاتی و یا طرح روز در هفته 

برنامه ریزی برای برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه های علمی و صنعتی 

همکاری با کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه 

ارتباط با جامعه در خصوص انجام پروژه های تحقیقاتی

ایجاد انگیزه برای تآلیف کتاب های مورد نیاز جامعه 

نظارت ویژه بر کیفیت تدریس اساتید مدعو 

برگزاری مراسم نکوداشت و تقدیر 

پیگیری اهداف خاص در برنامه پژوهشی دانشکده 

کمک به راه اندازی قطب های هسته پژوهشی و تیم های تحقیقاتی