صندوق قرض الحسنه دانشکده ادبیّات و علوم انسانی

صندوق قرض الحسنه دانشکده ادبیّات و علوم انسانی

آشنایی بیشتر با صندوق

این صندوق با الهام از تعالیم عالیه اسلام و با عنایات خاص حضرت بقیۀالله امام زمان حجۀبن حسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف به منظور اعطای وامهای بدون بهره (قرض‌الحسنه) از طریق دریافت پولهای ذخیره شده توسط اعضا که به صورت قرض در اختیار صندوق قرار داده شده با حفظ و رعایت موازین شرعی و مقرّرات جمهوری اسلامی ایران با نام «صندوق قرض‌الحسنه دانشکده ادبیّات» تشکیل شده است.