دکتر مسعود خوش سلیقه

استاد، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Masood Khoshsaligheh

Professor, Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805244    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ترجمه دیداری و شنیداری
  • آموزش مترجم
  • ارتباطات بین فرهنگی
  • زبان و رسانه

Areas of Research and Experties

  • Audiovisual Translation
  • Translator Education
  • Intercultural Communication
  • Language and Media

Masood Khoshsaligheh is a tenured faculty member and Full Professor at the Department of English at Ferdowsi University of Mashhad (FUM). His research focuses on audiovisual translation, translator education and intercultural communication. He regularly teaches courses on Research Methods, Audiovisual Translation, and Translator Education on the MA in English Translation and PhD in Translation Studies. He has served as the Head of Department of English and Vice Dean for Research of the Faculty of Letters and Huminites as well as a member on various administrative committees at faculty and university levels. He has received several awards including FUM Distinguished Researcher in Social Studies (2020) and FUM Excellence in Social Impact (2021) among other recognitions. He also serves on the editorial board of several national and international journals and reviewers for many other top-tier journals in Translation Studies. He has also chaired three national conferences on interdisciplinary approaches to language and translation studies as well as numerous specialized webinars and symposiums in Translation Studies. He supervises MA and PhD theses in Translation Studies specially on the intersection of translation, audiovisual media and culture.

دکتر مسعود خوش‌سلیقه استاد تمام گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد است. او دروس روش‌های پژوهش، ترجمه چندرسانه‌ای، و آموزش مترجم را در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مطالعات ترجمه تدریس می‌کند. فعالیت‌های پژوهشی او در حوزه ترجمه دیداری‌شنیداری، ترجمه و ارتباطات بین‌فرهنگی، و آموزش مترجم است. سوابق اجرایی ایشان در دانشگاه فردوسی مشهد، شامل معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مدیریت گروه آموزشی زبان انگلیسی، مسئولیت دفتر آموزش‌های عالی آزاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، و مدیریت مرکز زبان انگلیسی کالج دانشگاه فردوسی مشهد و عضویت در کارگروه‌های تخصصی مختلف مانند کمیسیون تخصصی علوم انسانی دانشگاه، شورای تحصیلات تکمیلی گروه زبان انگلیسی، و شورای راهبردی کالج دانشگاه، شورای راهبردی دانشکده ادبیات و علوم انسانی است. از افتخارات او انتخاب به‌عنوان عضو هیئت علمی برگزیده در تأثیرگذاری اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۴۰۰، پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسی مشهد در رسته علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۹، پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۹۷، و انتخاب به‌عنوان عضو هیئت علمی برگزیده آموزشی دانشکده و گروه زبان انگلیسی در سال‌های متعدد است. او راهنمایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری تخصصی مطالعات ترجمه متعددی را در دانشگاه فردوسی مشهد و دیگر دانشگاه‌های ایران به عهده داشته است. او همچنین در هیئت تحریریه چندین مجله علمی ایرانی و بین‌المللی عضویت داشته و با اغلب مجله‌های علمی بین‌المللی برجسته مطالعات ترجمه به‌عنوان مشاور و داور همکاری می‌نماید. ایشان وبینارها، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های متعددی را در حوزه ترجمه رسانه، تربیت مترجم و پژوهش در مطالعات ترجمه به دعوت دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار کرده است. او همچنین در سمت دبیر علمی و اجرایی، سه همایش ملی در حوزه مطالعات ترجمه در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و چندین وبینار و سمپوزیوم تخصصی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کرده است.