دکتر رضا پیش قدم

استاد، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Reza Pishghadam

Professor, Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805238    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • جامعه شناسی و روان شناسی آموزش زبان و موضوعات فرهنگی
  • عصب شناسی زبان

Areas of Research and Experties

  • socio-psychology of language education and cultural issues
  • neurolinguisticsأ

دردست ساخت

دکتر مسعود خوش‌سلیقه استاد تمام گروه زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد است. او دروس روش تحقیق، آموزش مترجم و ترجمه چندرسانه‌ای را در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مطالعات ترجمه تدریس می‌کند. فعالیت‌های پژوهشی او در حال حاضر متمرکز بر ترجمه دیداری‌شنیداری، ترجمه و ارتباطات بین‌فرهنگی، آموزش مترجم، و زبان در رسانه‌های دیجیتال است. سوابق اجرایی ایشان در دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مدیریت گروه زبان انگلیسی، مسئولیت آموزش‌های عالی آزاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیریت مرکز زبان انگلیسی کالج دانشگاه فردوسی مشهد است. از دیگر فعالیت‌های ایشان عضویت در کارگروه‌های تخصصی مختلف مانند کمیسیون تخصصی علوم انسانی (الف) دانشگاه (عضو حقیقی)، شورای تحصیلات تکمیلی گروه زبان انگلیسی و شورای راهبردی کالج دانشگاه، شورای راهبردی دانشکده ادبیات و علوم انسانی است. از افتخارات او انتخاب به‌عنوان عضو هیئت علمی برگزیده در تأثیرگذاری اجتماعی در هفته بزرگداشت آموزش سال ۱۴۰۰ دانشگاه، پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسی مشهد در رسته علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۹، پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۹۷، و انتخاب به‌عنوان عضو هیئت علمی برگزیده آموزشی دانشکده و گروه زبان انگلیسی در سال‌های متعدد است.  در کنار تدریس و پژوهش، او راهنمایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری تخصصی مطالعات ترجمه متعددی را در دانشگاه فردوسی مشهد و دیگر دانشگاه‌های ایران به عهده داشته است. او همچنین در هیئت تحریریه پنج مجله علمی ایرانی و بین‌المللی عضویت داشته و با چندین مجله علمی بین‌المللی برجسته به‌عنوان مشاور و داور همکاری می‌نماید. ایشان وبینارها، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های متعددی را در حوزه ترجمه رسانه، تربیت مترجم و پژوهش در مطالعات ترجمه به دعوت دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار کرده است. او همچنین در سمت دبیر علمی و اجرایی، سه همایش ملی در حوزه مطالعات ترجمه در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و چندین سمپوزیوم تخصصی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کرده است. وی در سال 1399 توسط انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران، به‌عنوان مسئول کرسی ترویجی مطالعات ترجمه ایران انتخاب شد.