دکتر هادی اعظمی

دانشیار،گروه آموزشی جغرافيا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Hadi Azami

Associate Professor, Department of Geography
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805280    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • سازماندهی سیاسی فضا
  • آمایش - دفاعی امنیتی
  • جغرافیای سیاسی جهان اسلام
  • پدافند غیرعامل
  • قدرت ملی

Areas of Research and Experties

  • Political Organization of Space
  • Spatial Planning - Defensive Security
  • Political Geography of Islamic world
  • Passive Defense
  • National Power

Under Construction

بسمه تعالي
رزومه علمی – اجرائی هادي اعظمي
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد – پایه 19
1- تدریس 28 عنوان دروس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی
2- عضويت در 41 تشکل اعم از انجمنهای علمی، کمیسیونهای وزارت علوم، همایشهای علمی و . . .
3- انجام 15 طرح تحقيقاتي ملی و استانی
4- انتشارت 5 جلد کتاب
5- انتشار 35 مقاله در مجلات علمي پژوهشي

6- انتشار 65 مقاله در همايشها
7- مسئولیت‌های اجرائی:
- سردبیر رادیو برون مرزی ازبکی در صدا و سیمای خراسان رضوی از 1375 تا 1378
- معاون مركز مطالعات آفريقاي دانشگاه تربيت مدرس از مهرماه 1380 تامهر ماه 1385
- مشاور در شورای عالی امنیت ملی از 1384 تا 1386
- عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس از 1384 تا 1386
- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از 1386
- معاون مركز پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعي آسياي مركزي، دانشگاه فردوسي مشهد از 1386
- مشاور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئول شورای صنفی دانشگاه(از 1387 تا 1389)
- معاون اداری مالی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دی 1388 تا خرداد 1393
- مدیر گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد از آبان 1393 تا آبان 1395
- رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد از اسفند 1394 تا آبان 1396
- عضو هیات موسس و 6 دوره عضو هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران از 1380 تا کنون
- رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران ازاسفند 1399
- مدیر مسئو ل مجله علمی- پژوهشی پژوهشهای جغرافیای سیاسی از 1395
14- دبیری 18 همایش ملی و بین المللی
15- راهنمائی 57 پایان نامه کارشناسی ارشد و 7 رساله دکتری