دکتر مسعود مینائی

دانشیار، گروه آموزشی جغرافيا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Masoud Minaei

Associate Professor, Department of Geography
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

حوزه های تخصص و پژوهش

  • سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
  • پهپاد
  • تغییرات کاربری اراضی پوشش اراضی
  • جغرافیایی کاربردی
  • یادگیری ماشین یادگیری عمیق

Areas of Research and Experties

  • GIS & RS
  • UAV, Drone, UAS
  • Land Cover Land Use Change
  • Applied Geography
  • Deep Learning / Machine Learning

Under construction

دکتر مسعود مینائی تحصیلات کارشناسی خود را در سال 1381 در رشته "جغرافیا طبیعی (اقلیم شناسی)" در دانشگاه تبریز آغاز کرد و در سال 1385 در مقطع فوق لیسانس رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS&RS) دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به عنوان اولین ورودی سنجش از دور و GIS این دانشگاه پذیرفته شد و اولین انجمن علمی دانشجویی این رشته را در دانشگاه تهران راه اندازی نمود. وی با استفاده از بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد در اسفند 1390 برای گذراندن مقطع دکتری به دانشگاه وین اتریش عزیمت کرد و در رشته سنجش از دور و GIS به ادامه تحصیل پرداخت.
پس از بازگشت به ایران در سال 1394 به عنوان استادیار در گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تدریس و فعالیت شد و فعالانه با دانشگاه ها و انجمن های بین اللمی همکاری داشت. ایشان برای اولین بار نمایندگی کمیته آموزش بنیاد جغرافیایی متن باز - GeoForAll در کشور، شاخه شمال شرق انجمن سنجش از دور و GIS ایران در دانشگاه فردوسی مشهد، نمایندگی گروه پایش زمین (GEOBON) در کشور، نمایندگی انجمن بين المللي توليد نقشه مشاركتي (ISPM) در کشور را پایه گذاری کرد. وی همچنین اولین عضو ایرانی کمسیون GIScience اتحادیه بین المللی جغرافیا (IGU) از ابتدای تاسیس آن است. ایشان برای اولین بار از سال ورود خود به دانشگاه فردوسی مشهد، بزرگداشت هفته آگاهی جغرافیایی و روز جهانی GIS را در شمال شرق کشور برگزار نمود. ایشان با انتشار مقالات، کتب، برگزاری همایش های تخصصی و ... در طول فعالیت خود به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه، استاد سرآمد بین المللی سازی دانشگاه و منتخب ارتقاء مرجعیت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد و در سال 1399 به درجه دانشیاری رسید. وی رشته سنجش از دور و GIS را در گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد پایه گذاری کرد. از جمله فعالیت های اخیر ایشان می توان به راه اندازی آزمایشگاه علم/سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (GISSRS: lab) دانشگاه فردوسی مشهد اشاره نمود.