دکتر مریم عزیزیان

استادیار، گروه آموزشی تاريخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Maryam Azizian

Assistant Professor, Department of History
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985Tel    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

 • تاریخ نگاری اسلامی و شیعی
 • تاریخ تشیع
 • تاریخ اسلام و شیعه معاصر

Areas of Research and Experties

 • Islamic and shiite historiography
 • Shii Study, History
 • History of contemporary Islam and Shia

Under Construction

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه زندگی نامه مختصر علمی خانم دکتر مریم عزیزیان

عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

 • اخذ مدرک دیپلم رشته ادبیات و علوم انسانی
 • تحصیل در مقطع کارشناسی رشته تاریخ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 • تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 • تحصیل در مقطع دکتری رشته تاریخ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «وهابیت و اماکن مقدسه از آغاز تا سده بیستم میلادی»
 • عنوان رساله دکتری: « تحول و تداوم تاریخ‌نگاری در مصراز جنگ جهانی اول (1918م) تا پایان دوره ناصر(1970م)»
 • همکاری در تدوین و تکمیل مداخل دانشنامه جغرافیای جهان اسلام
 • نگارش و چاپ بیش از 15 مقاله پژوهشی در مجلات معتبر داخلی
 • چاپ مقاله و چکیده مقاله و ارائه سخنرانی در همایش های ملی و بین المللی

راهنمایی و مشاوره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع و تاریخ ایران دوره اسلامی