دکتر پدرام جم

استادیار، گروه آموزشی تاريخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Pedram Jam

Assistant Professor, Department of History
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805237    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • تاریخ و فرهنگ ساسانی
  • زبان و ادبیات فارسی میانه
  • تقویم های ایرانی
  • فقه زرتشتی
  • تاریخ دین زرتشتی

Areas of Research and Experties

  • History and Culture of Sasanians
  • Middle Persian Language and Literature
  • Iranian Calendars
  • Zoroastrian Jurisprudence
  • History of Zoroastrianism

Pedram Jam is an Assistant Professor in the Department of History at the Ferdowsi University of Mashhad. He has earned a BA in Archaeology (1999), and a MA (2002) and a Ph.D. (2008) in Ancient Languages and Cultures from the University of Tehran. He has been a member of the History Department of the Faculty of Literature and Humanities of Ferdowsi University of Mashhad since 2014. The history and culture of the Sasanian period, Iranian calendars, and the private law of Zoroastrians of the pre-Islamic period are among his favorite subjects, and he has published several articles on these subjects in scientific journals. He is currently conducting research on Iranian calendars, the private law of ancient Zoroastrians, and Sasanian culture and civilization.

پدرام جم، استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، دانش‌آموخته کارشناسی باستان‌شناسی (1378)، کارشناسی ارشد (1381) و دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی (1387) از دانشگاه تهران است. او از سال 1393 در گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد عضویت دارد و در آنجا مشغول به تدریس است. تاریخ و فرهنگ دوره ساسانی، تقویم‌های ایرانی، و حقوق خصوصی زرتشتیان در دوران پیش از اسلام از موضوعات مورد علاقه او هستند و مقالاتی را در این موضوعات در نشریات علمی به چاپ رسانده است. او در حال حاضر تحقیقاتی در خصوص تقویم‌های ایرانی، حقوق خصوصی زرتشتیان باستان و فرهنگ و تمدن ساسانی در دست دارد.