دکتر عباس سرافرازی

دانشیار، گروه آموزشی تاريخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Abbas Sarafrazi

Associate Professor, Department of History
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +98Tel    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • تاریخ ایران اسلامی
  • تاریخ ایران دوره اسلامی
  • تاریخ ایران دوره اسلامی

Areas of Research and Experties

  • History of Islamic Iran
  • history of the islamic iran
  • history of the islamic iran

Under Construction

دکتر عباس سرافرازی دانشیار تاریخ ، متولد شهریور 1339 شهرستان تربت حیدریه ، لیسانس دبیری تاریخ از دانشگاه تربیت معلم ، فوق لیسانس تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه تهران و دکترای تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی تهران ، در دوره لیسانس پایان نامه ای تحت عنوان : علل سقوط ساسانیان و پیشرفت مسلمین تالیف نمودم ، پایان نامه دوره ارشد اینجانب مسئله جدایی و تجزیه بلوچستان به راهنمایی خانم دکتر منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) و مشاوره دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی تدوین گردید . رساله دکتری تحت عنوان : بلوچستان در دوره قاجار به راهنمایی دکتر علی اصغر مصدق رشتی و راهنمایی دکتر محمد علی اکبری در دانشگاه شهید بهشتی تالیف و دفاع گردید.
دوره تخصصی اینجانب، تاریخ ایران عصر قاجار و معاصر است ، از سال 1369 به عنوان هیات علمی با دانشگاهها همکاری دارم ، چندین سال عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان بودم و 13 سال است در دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت دارم، تاکنون درحد وسع و بضاعت علمی مقالات علمی ـ پژوهشی و تخصصی و کتاب تدوین نموده ام . تا کنون 42 مقاله علمی ـ پژوهشی داخلی و 62 مقاله ارائه وچاپ شده در همایش های داخلی و بین المللی دارم ، 50 پایان نامه و رساله دوره فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد و حدود 40 پایان در دانشگاه سیستان و بلوچستان به راهنمایی اینجانب توسط دانشجویان محترم تدوین و تالیف و دفاع شده است. یکی از کتاب های اینجانب تحت عنوان : بلوچستان در دوره پهلوی اول با تکیه بر اسناد تخته قاپو ( اسکان عشایر بلوچ ) توسط انتشارات جهاد دانشگاهی انشار یافته و کتاب دیگر تحت عنوان گنده لاتها در دوره محمد رضا پهلوی نیز چاپ شده است، مقالات و نوشته های بسیاری با موضوعات تاریخی و بیشتر تاریخ معاصر ایران در روزنامه هایی مانند روزنامه ایران ، خراسان ، قدس ، شهر آرا نیز چاپ شده است.