دکتر شهلا شریفی

دانشیار، گروه آموزشی زبانشناسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Shahla Sharifi

Associate Professor, Department of Linguistics
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +98Tel    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • رده شناسی
  • کاربردشناسی و تجزیه و تحلیل کلام
  • ساخت واژه
  • عصب شناسی زبان
  • زبانشناسی فرهنگی

Areas of Research and Experties

  • Typology
  • pragmatics and Discourse analysis
  • Morphology
  • neurolinguistics
  • Cultural linguistics

Shahla Sharifi is an associate professor of linguistics at Ferdowsi University of Mashhad. She received her BA in TESOL, MA and Ph.D in general linguistics from Ferdowsi University of Mashhad where after graduation, she started working as a faculty member. Since then, she has published more than 100 papers in the domestic and foreign academic journals and presented more than 70 papers in the national and international conferences. She has been the supervisor and advisor of many ph.D dissertations and MA theses in different departments. Her teaching and research interests lie in the areas of typology, discourse analysis, neurolinguistics and cultural linguistics.

شهلا شریفی دانشیار گروه زبانشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد است. او مدرک کارشناسی خود را در رشته اموزش زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته زبانشناسی همگانی از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ کرد جایی که پس از فارغ التحصیلی در ان به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار شد. از ان زمان تاکنون او بیش از صد مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده و بیش از هفتاد مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی ارائه کرده و راهنمایی و مشاوره پایان نامه¬ها و رساله¬های زیادی را در گروههای اموزشی مختلف یه عهده داشته است. حوزه¬های تدریس و پژوهش مورد علاقه وی رده شناسی، تحلیل کلام، عصب شناسی و زبانشناسی فرهنگی هستند..