دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد، گروه  زبان و ادبيات فارسي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mohammad Jafar Yahaghi

Professor, Department of Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805212    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • تصحیح متن و نسخه شناسی
  • ادبیات قهرمانانه

Areas of Research and Experties

  • edition and codicology
  • Heroic literature

Under Construction

کارنامک مختصردکتر محمد جعفر ياحقی 

استاد ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد و

عضوپیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عضو آکادمی فرهنگ و هنر خجند(تاجیکستان)

 

مشخصات فردی:

نام: محمدجعفر

نام خانوادگي: ياحقي 

دانشکده: دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى

استاد ممتازگروه زبان و ادبيات فارسي

نشاني الكترونيكي:   /

وبگاه:

علائق

۱ - متون قرآنی

۲- اساطیر و ادبيات حماسی

۳- زبان و لغت

۴- ادبيات معاصر

 

سال شمار زندگي محمد جعفر ياحقي:

18 خرداد 1326 : تولد در فردوس

شهريور 1345: مهاجرت به مشهد به قصد ادامة تحصيل

خرداد 1346: پايان دوره متوسطه در رشتة ادبي يا رتبة اول.

تابستان 1346: پذيرفته شدن در كنكور رشتة ادبيات دانشگاه مشهد با رتبة اول

تابستان 1348: آغاز همكاري با دكتر احمدعلي رجايي بخارايي در آستان قدس رضوي براي تدوين فرهنگنامة قرآني.

خرداد 1350: پايان دورة ليسانس زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مشهد

مهر 1350: پذيرفته شدن در كنكور فوق ليسانس زبان وادبيات فارسي دانشگاه مشهد با رتبة اول

خرداد 1352: پايان دروس دورة فوق ليسانس زبان وادبيات فارسي دانشگاه فردوسی

مهر 1352: آغاز دورة خدمت وظيفه به صورت طرح

خرداد 1354: دفاع از پايان نامة دورة فوق ليسانس زبان وادبيات فارسي با درجة ممتاز

مهر 1354 : استخدام به عنوان مربي در بخش زبان وادبيات فارسي دانشگاه فردوسي به پيشنهاد دكتر غلامحسين يوسفي.

مهر 1354: پذيرفته شدن در دورة دكتري زبان وادبيات فارسي دانشگاه تهران با رتبة اول همزمان با تدريس در دانشگاه فردوسي.

خرداد 1355:  اتمام درسهاي دكتري زبان وادبيات فارسي در دانشگاه تهران

خرداد 1356: ازدواج با خديجه بوذرجمهري عضو هيآت علمي گروه جغرافياي دانشگاه فردوسی

اسفند 1359: دفاع از پايان نامة دكتري زبان وادبيات فارسي در دانشگاه تهران با درجة ممتاز

1362: ارتقا به مرتبة استادياري زبان وادبيات فارسي.

1363: بنيان گذاري و قبول مديريت گروه فرهنگ وادب بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوی که تا سال 1376 ادامه داشت.

شهريور 1364: عزيمت به انگلستان براي استفاده از فرصت مطالعاتي در دانشگاه كمبريج به مدت يك سال

مرداد 1367: عزيمت به آكسفورد(انگلستان) براي استفاده از كتابخانة بادليان به مدت يك ماه

مرداد 1366: عزيمت به چين براي آشنايي با بخش ايران شناسي دانشگاه پكن به مدت سه هفته

1367: ارتقا به مرتبة دانشياري زبان وادبيات فارسی

مهر ماه 1369: عزيمت به ژاپن به دعوت دانشگاه مطالعات خارجي توكيوبراي تدريس زبان وادبيات فارسي به مدت يك سال

آبان 1370: از دست دادن دختر 13 ساله در سانحة اتومبيل

1372: ارتقا به مرتبة استادي زبان وادبيات فارسی

1372: راه اندازی معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی که تا سال 1375 در سمت معاونت پژوهشی این دانشکده خدمت کرد

1375: راه اندازی مركز خراسان شناسي و انتصاب وي به عنوان مدير عامل اين موسسه که تا سال 1378 ادامه داشت.

اردیبهشت 1378: انتخاب وی به عنوان استاد نمونۀ کشوری

آبان 1378: عزيمت به انگلستان به دعوت دانشگاه لندن براي تدريس زبان وادبيات فارسي در مدرسة مطالعات آسيايي و آفريقايي دانشگاه لندن به مدت سه سال

مهر1381: بازگشت به وطن پس از سه سال تدريس در دانشگاه لندن

دي ماه 1381: تصدي مديريت گروه زبان وادبيات فارسي به مدت 2 سال

دي ماه 1381: تصدي مديريت قطب علمي فردوسي شناسي وادبيات خراسان همزمان با مديريت گروه، که مدیریت قطب علمی هنوز هم ادامه دارد.

دی ماه 1383: تأسيس مؤسسة فرهنگي فرهنگسراي فردوسي مردم نهاد(NGO) و انتخاب وي به عنوان مدير عامل فرهنگسرا که هنوز هم با نام خردسرای فردوسی به کار خود زیرنظر وی ادامه می دهد.

ارديبهشت 1388: انتخاب وي به عنوان عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي با ابلاغ رئيس جمهور

ارديبهشت 1389: سفر يك ماهه به ايالات متحدة آمريكا به دعوت دانشگاه كاليفرنيا وشركت در چند كنفرانس و ديدار از چندين دانشگاه و مركز علمي در شرق و غرب آمريكا

شهريور 1389: انتخاب وي به عضويت آكادمي هنر جمهوري تاجيكستان

1390: انتخاب وی به عنوان عضو هیأت امنای بنیاد سعدی

اسفند 1391: انتخاب وی به عنوان«استاد برجسته» مشمول حمایت های ویژة بنیاد ملی نخبگان.

شهریور 1392: انتخاب وی به عنوان عضو شورای علمی بنیاد سعدی

برخی از جوایز و تقدیرها :

1-سه دوره جایزه کتاب سال حمهوری اسلامی(سالهای: 1375و 1389و 1392)

2-  کتاب برگزیدۀ دانشگاهی (1376)

3- استاد نمونه کشوری(1378)

4- استاد راهنمای برتر جهادددانشگاهی کشور(1386)

5- دو  دوره جایزه بین المللی فارابی (1387 و 1389)

6- تقدیر مولف کتابهای درسی

7-جایزه کتاب فصل(1388)

8-حایزۀ لوح زرین قلم(1388)

9- استاد برجسته دانشگاه فردوسی(1389)

10- پژوهشگر برجستۀ  کشوری (1388)

11- برگزیدۀ جایزۀ علامه طباطبائی بنیاد ملی نخبگان 1391

12- استاد برگزیدۀ زبان و ادبیات افارسی  (1392)

13- عضو هیات علمی برگزیده و شاخص و تأثیرگذار (1393)

14- تقدیر وزارت ارشاد و نهادهای دیگر در مراسم هفتادسالگی (1397)

15- دانشمند برگزیدۀ کشور به معرفی بنیاد نخبگان و دریافت جایزۀ بنیاد فرهنگی البرز(1397)

16-استاد ممتاز دانشگاه فردوسی (1399)

کنفرانسها:

شرکت در 21 کنفرانس حارجی با مقاله
برگزاری 16 همایش داخلی و بین المللی به عنوان دبیرعلمی و رئیس
شرکت در بیش از پنجاه کنفرانس داخلی
انتشارات:

انتشار 62 عنوان کتاب در 87 مجلد
انتشار بیش از پانصد مقاله در نشریات داخل و خارج