گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير 3

تیم فوتبال دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني قهرمان مسابقات درون دانشگاهي


تيم فوتبال دانشكده ادبيات موفق شد در بازي فينال مسبقات فوتبال درون دانشگاهي در ششم خرداد 1356با شكست تيم دانشكده علوم قهرمان دانشگاه شود. يكي از سرفصل هاي تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه در گفتگو با دكتر محمد جعفر زمرديان عضو هيات علمي گروه جغرافيا دانشكده و دانشجوي وقت دانشگاه در دهه 50 مقوله ورزش در دانشگاه بود.

تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در  تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد و عكس ها بخش جدايي ناپذير اين شيوه تاريخي مي باشد كه براي مستند سازي تاريخ شفاهي كمك شاياني مي كنند.

تا دهه‌هاي پيش تاريخ‌نگاري نوشته‌مدار‌ و بر اساس اسناد مكتوب بود اما با بازبيني اين مساله و بهره‌گيري از تاريخ شفاهي و استفاده از اسنادي مانند عكس، تاريخ‌نگاري را دچار دگرگوني كرد. عكس، تصوير و اشيا امروزه تاثير بسياري در تاريخ‌نگاري دارد. در مجموعه تصاوير مربوط به قهرماني دانشكده ادبيات حضور دكتر سيروس سهامي مدير گروه وقت رشته جغرافيا به همراه مرحوم دكتر عباس سعيدي رضواني رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني هنگام توزيع جوايز و اهدا مدال ها قابل توجه مي باشد.

واحد تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني علاقه مند دريافت نظرات و پيشنهادات سازنده همه همكاران دانشگاهي شاغل و بازنشسته جهت تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه و مستند سازي اسناد، تصاوير و خاطرات مي باشد.

3smal

ايستاده از راست به چپ:  دكتر سيروس سهامي( استاد گروه جغرافيا)، مسيح مسيح نيا، محمد جعفر زمرديان، مهيار سعيدي زند، اكبر معرفتي( مربي تيم)، حميد صفوي، زائر علي محراب، كيومرث معصوميان، حسين حاتمي، دكتر عباس سعيدي رضواني (رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني)، آقاي فيلابي ( مربي ورزش كشتي دانشگاه(

نشسته از راست به چپ: اكبر كاظمي، محسن، بهمن شبستري، ناصر محمد بيگي، فرهاد مختاري، مختار، رحمت شعبانيان

3smal2 

3smal3 

3smal4 

3smal5

ارسال کننده خبر: نوعي