تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد به روايت تصوير 7

تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در  تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد و عكس ها بخش جدايي ناپذير اين شيوه تاريخي مي باشد كه براي مستند سازي تاريخ شفاهي كمك شاياني مي كنند. 

عكس زير مربوط به استاد مسلم تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد در دهه 60 تا 70 مي باشد كه متاسفانه بدليل عارضه بيماري سرطان خيلي زود جامعه تاريخي كشور را از نعمت دانش وسيع و نفس گرم خود محروم نمود مرحوم شادروان دكتر عبدالهادي حائري يه يقين چهره بين المللي تاريخ كشور بعد از انقلاب اسلامي بودند كه در تدوين علم تاريخ و پژوهش هاي تاريخي طرحي نو درانداختند. در اين عكس محمد تقي ايمان پور دانشجوي دهه 60 تاريخ دانشگاه فردوسي و دانشيار فعلي گروه تاريخ بعنوان يكي از شاگردان خلف ايشان پس از كسب مهارتهاي علمي از ايشان و ساير استادان تاريخ در دهه 70 بعنوان همكار ايشان در گروه تاريخ جذب گرديدند.

لازم به يادآوري است در مقطعي از تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد با همت همين چهره هاي علمي ( نظير مرحوم دكتر حائري، مرحوم دكتر نبئي، مرحوم دكتر خواجويان ، دكتر عزت الله رادمنش، دكتر حسين الهي، استاد نقي لطفي و ...) و درايتي كه موجود بود چهره هاي برجسته دانشگاهي وقت در حوزه تاريخ و فلسفه (دكتر عبدالحسين زرين كوب و دكتر عبدالكريم سروش) براي ارتقاء علمي دانشجويان به صورت پروازي و با تلاش بي نظير شادروان دكتر محمد كاظم خواجويان به دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد آمد و شد داشتند كه نتيجه آن تربيت نسل طلايي تاريخ كشور كه همگي محصول همين چهره هاي علمي بودند، شد.

دكتر محمد تقي ايمان پور، دكتر منصور صفت گل، دكتر مهدي فراهاني منفرد، دكتر محمد حسين منظورالجداد، دكتر حجت فلاح توتكار، دكتر مسعود مرادي، دكتر مريم معزي، دكتر يوسف متولي حقيقي، دكتر ابوالقاسم فروزاني، دكتر عبدالرسول خيرانديش، دكتر هادي وكيلي، دكتر محمد هاشم زاده، دكتر محمد رنجبر و ... همگي از شاگردان مرحوم دكتر حائري و گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد بودند كه هم اكنون در سراسر كشور منشاء اثر و خدمت هستند.

واحد تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني علاقه مند دريافت نظرات و پيشنهادات سازنده همه همكاران دانشگاهي شاغل و بازنشسته جهت تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه و مستند سازي اسناد، تصاوير و خاطرات مي باشد.

 

dr haeri khordad1371 1

استاد و شاگرد در کنار هم

دکتر عبدالهادی حائری و محمد تقی ایمان پور

ارسال کننده خبر: نوعي