برگزاری همایش زن و توسعه پایدار روستایی در دانشگاه - 23 مهرماه 93

zanزمان برگزاری: 23 مهرماه 1393

مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، تالار فردوسی

مهلت ارسال مقالات:  30 مرداد 1393

اعلام نتایج داوری: 20 شهریور 1393

ثبت نام نهایی: 31 شهریور ماه 1393

نشانی دبیرخانه: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستاهای خراسان

سایت و آدرس ایمیل همایش:
http://grp2.um.ac.ir

 

 

محورهای همایش:

زنان و توسعه اقتصادی

زنان روستای، اشتغال و کارآفرینی

توانمندسازی زنان روستایی

زنان روستایی، امنیت غذایی و معیشت پایدار

زنان روستایی و کسب و کارهای کوچک

زنان و توسعه اجتماعی

زنان روستایی و سرمایه اجتماعی

زنان روستایی و حقوق شهروندی

زنان روستایی و حاشیه نشینی

زنان روستایی و مشارکت

زنان روستایی و نابرابری جنسیتی

زنان روستایی و سیاستهای جمعیتی

زنان روستایی و جامعه اطلاعاتی(شکاف دیجیتالی و ...)

زنان روستایی، دانش بومی و فناوریهای نوین

زنان روستایی و کیفیت زندگی

زنان و توسعه فرهنگی در مناطق روستایی

زنان، مدیریت روستایی و زیست محیطی

زنان و مدیریت روستایی

زنان روستایی، تعاونی ها و تشکلهای مردمی

زنان، الگوهای گذران اوقات فراغت و گردشگری

زنان، بهداشت و سلامت محیط زیست روستایی

زنان و مدیریت بحران در نواحی روستایی

 

منبع خبر: سایت خبری دانشگاه