دومين همايش بين المللي ادبيات تطبيقي فارسي و عربي - ۸ و ۹ مهرماه ۱۳۹۳

                                                

 

h-2-tatbighiposter 

 

دومين همايش بين المللي «ادبيات تطبيقي فارسي و عربي» در تاريخ هشتم و نهم مهرماه سال ۱۳۹۳ در دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد گرديد.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه  همايش به نشانی ذیل مراجعه نمایید.

clpa.um.ac.ir

 

 

منبع خبر: سایت خبری دانشگاه