" انتصاب دکتر خوش سلیقه به عنوان
مسئول دفتر آموزش‌های عالی آزاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
"

دکتر رهنما رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی روز سه شنبه 95/6/23 ساعت 12 ظهر در جلسه‌ای با حضور معاونین دانشکده و همکاران دفتر آموزش‌های عالی آزاد دانشکده ضمن تقدیر و قدردانی از زحمات خانم دکتر قندهاریون طی حکمی دکتر خوش‌سلیقه استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی را برای دو سال به عنوان مسئول دفتر آموزش‌های عالی آزاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب کرد.

AZAD-1