شانزدهمین جلسه نقد و بررسی کتاب برگزار شد

95-7-7a

شانزدهمین جلسه نقد و بررسی کتاب با عنوان "شرح مثنوی معنوی" اثر ناهید عبقری با سخنرانی دکتر علی اشرف امامی (عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان تطبیقی)، دکتر سلمان ساکت (عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی) و دکتر مریم صالحی‌نیا (عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی) در حضور مؤلف کتاب و معاونت پژوهش و فناوری دانشکده، استادان و دانشجویان علاقه‌مند روز سه‌شنبه 6 مهرماه 1395 ساعت 10 در محل تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

95-7-7b