شعر حافظ را چگونه بخوانیم؟

Hafez-001 

جلسه سخنرانی با موضوع " شعر حافظ را چگونه بخوانیم؟" و با سخنرانی دکتر مهدی نوریان عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی اصفهان در روز دو‌شنبه 12 مهرماه 1395 ساعت 10 صبح با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشکده، دکتر یاحقی، دکتر راشد محصل، دکتر ساکت و جمعی از استادان و دانشجویان علاقمند در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

Hafez-002