جایگاه مطالعات فلسفه و عرفان ایرانی در آمریکا

 

Razavi1 جلسه سخنرانی با موضوع " جایگاه مطالعات فلسفه و عرفان ایرانی در آمریکا " و با سخنرانی دکتر مهدی امین رضوی استاد دانشگاه ماری واشنگتن در روز یک‌شنبه 18 مهرماه 1395 ساعت 10 صبح با حضور جمعی از استادان و دانشجویان علاقه‌مند در تالار قطب علمی برگزار گردید.

Razavi2