برگزاری همایش ملی زن و پایداری منابع طبیعی
و محیط زیست در مناطق روستایی

 zan 95-1

همایش ملی زن و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی در روز شنبه 24 مهر ماه 1395 ساعت 8 صبح برگزار گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران در ابتدا دکتر جعفر جوان رئیس همایش به میهانان ارجمند خیرمقدم گفت و شروع رسمی این همایش را که با روز جهانی زنان روستایی همزمان است، اعلام کرد.

دکتر جوان گفت: هفته جاری دارای سه مناسبت روز جهانی زنان روستایی، روز جهانی غذا و روز جهانی ریشه‌کنی فقر است که این امر موجب شده است نهاد زنان سازمان ملل متحد بر نقش و جایگاه مهم زنان در تحقق فرایند توسعه تأکید کند.

ایشان در ادامه بیان کرد: پیام اصلی روز جهانی زنان روستایی، حمایت از زنان روستایی و یکی از بهترین راه‌های بدست آوردن دسترسی پایدار به منابع غذایی و مبارزه با فقر اعلام شده است.

پس از ایشان دکتر خدیجه بوزرجمهری دبیر همایش پس از خوش‌آمد گویی گفت: محیط زیست یکی از ارکان بسیار مهم حیات انسان محسوب می‌شود و مداخلات مستقیم و غیرمستقیم انسان در منابع طبیعی و محیط زیست اثرات گسترده‌ای در بهره‌برداری بی‌رویه، تخریب و ایجاد بحران داشته است. یکی از مسائل بسیار مهم و مشکلات اصلی در زمینه منابع طبیعی، خلاء اطلاعات عمومی و دقیق در این زمینه است.

ایشان در ادامه گفت: زنان بنا به اراده خداوند و نقش‌های اجتماعی، حیات بخش و پرورش دهنده انسان هستند و دقیقا به خاطر همین مزیت وجودی است که اگر آگاهانه گام بردارند می‌توانند نقش بسیار موثرتری در حل مشکلات روزمره منابع طبیعی داشته باشند. زنان روستایی در عین فعالیت روزانه خود به گونه‌ای بعضا حتی ناخودآگاه از محیط زیست حفاظت می‌کنند.

دکتر بوزرجمهری در پایان گفت: امید است این همایش بتواند ارتباطی نظامند بین نهادهای علمی-پژوهشی، نهادهای غیردولتی و دولتی در حوزه زنان روستایی برقرار کند و برای تصمیم گیری سیاستگزاران، برنامه ریزان و مدیران اجرایی که هدفشان حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است به نقش زنان روستایی در این عرصه توجه بیشتری شود.

zan 95-2

zan 95-3