سخنرانی علمی با موضوع فلسفه‌ی مدلهای صفت مکنون
در اعتبارسنجی آزمونهای روانی و آموزشی
برگزار شد

 Baghaei-1

جلسه‌ی سخنرانی علمی تحت عنوان " فلسفه‌ی مدلهای صفت مکنون در اعتبارسنجی آزمونهای روانی و آموزشی " به کوشش دکتر پیش‌قدم، معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و با سخنرانی دکتر پوریا بقایی (دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد مشهد) و با حضور استادان و دانشجویان علاقه‌مند روز سه‌شنبه 18 آبان‌ماه 1395 ساعت 10 در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در پایان نیز سوالاتی در این باره مطرح و به آنها پاسخ داده شد.

Baghaei-2

Baghaei-3