بازدید رئیس دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه
صلاح‌الدین اربیل- عراق از دانشکده ادبیات و علوم انسانی

Iraq-1

 

رئیس دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه صلاح الدین اربیل- عراق به همراه همکاران خود روز سه شنبه 18 آبان ماه 1395 در راستای عقد تفاهم‌نامه بین دانشگاه صلاح‌الدین اربیل عراق و دانشگاه فردوسی مشهد از دانشکده ادبیات و علوم انسانی بازدید کرد.

Iraq-2