سخنرانی علمی با موضوع " گذر از دانشگاه گلخانه‌ای
به دانشگاه در خدمت جامعه
" برگزار شد

Mirzae-2

جلسه‌ی سخنرانی علمی تحت عنوان " گذر از دانشگاه گلخانه‌ای به دانشگاه در خدمت جامعه " با سخنرانی دکتر زند رضوی (استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کرمان و عضو هیأت رئیسه انجمن جامعه‌شناسی ایران) و با حضور استادان و دانشجویان علاقه‌مند روز چهار‌شنبه 19 آبان‌ماه 1395 ساعت 10 در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در پایان نیز سوالاتی در این باره مطرح و به آنها پاسخ داده شد.

Mirzae-1