نشستی تخصصی با موضوع «مرز و مرزبانی»
در دانشکده ادبیات برگزار شد.

 97.7.17B

نشستی تخصصی با موضوع «مرز و مرزبانی» به کوشش گروه جغرافیا و انجمن ژئوپلتیک ایران شعبه خراسان رضوی و دفتر تحقیقات کاربردی مرزبانی خراسان رضوی به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی، هیأت رئیسه دانشکده ادبیات، استادان و میهمانان علاقه‌مند روز سه‌شنبه 17 مهرماه 1397 ساعت 10 در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

97.7.17A

در ابتدای نشست سردار ماشاء‌الله جان‌نثار (فرمانده مرزبانی خراسان رضوی) با موضوع «مرزبانی خراسان رضوی، مأموریت‌ها و تهدیدات منطقه»، و در ادامه دکتر محسن‌ جان‌پرور (عضو هیأت علمی گروه جغرافیا) با موضوع «مرز و مرزبانی در زندگی روزمره» و در انتها دکتر سید هادی زرقانی (معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده ادبیات) با موضوع «امنیت پایدار مرزی: امنیت مرز یا مرزنشین» سخنرانی کردند.