سخنرانی علمی با موضوع: گزارش سفر مطالعاتی از دانشگاه جورج میسون در دانشکده ادبیات برگزار شد.

 97.8.1B

سخنرانی علمی با موضوع «گزارش سفر مطالعاتی از دانشگاه جورج میسون » به همّت معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده ادبیات و سخنرانی دکتر علی یوسفی (عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی) و با حضور استادان و دانشجویان علاقه‌مند روز سه‌شنبه 1 آبان‌ماه 1397 ساعت 10 در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

97.8.1