نشست علمی کوروش در نگاه موافقان و مخالفان در دانشکده ادبیات برگزار شد.

 97.8.13 B

نشست علمی با موضوع «کوروش در نگاه موافقان و مخالفان» به همت انجمن علمی گروه تاریخ و انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه‌ای خراسان و با سخنرانی دکتر محمدتقی ایمان پور و دکتر پدرام جم (اعضای هیأت علمی گروه تاریخ) روز یکشنبه 97/8/13 ساعت 12 در تالار رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این نشست سخنرانان به بررسی دیدگاه‌های مختلف در مورد کوروش پرداختند.

دکتر جم ضمن معرفی دیدگاه‌های مخالف به تبیین خاستگاه‌های این دیدگاه‌ها پرداخت و دکتر ایمان‌پور نیز ضمن مروری بر روند ثبت تاریخ هخامنشیان از دوران باستان تا دوره معاصر به بررسی خاستگاه‌ نگرش‌های کنونی نسبت به تاریخ ایران باستان و از جمله شخص کوروش پرداخت و بر لزوم توجه به معیارهای علمی و پرهیز از برخورد احساسی با موضوعات تاریخی و از جمله شخصیت کوروش هخامنشی تأکید کرد. در انتها، جلسه با پرسش و پاسخ میان حاضران و سخنرانان پایان یافت.

97.8.13 A