نشستی تحت عنوان «ما و نظریه‌های ادبی»
در دانشکده ادبیات برگزار شد.

97.8.15A

اولین نشست از سلسه نشست‌های تخصصی نظریه در علوم انسانی تحت عنوان «ما و نظریه‌های ادبی» به کوشش معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده ادبیات و سخنرانی دکتر علیرضا نیکویی (عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)، دکتر سیدمهدی زرقانی و دکتر امید همدانی (اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) و با حضور استادان و دانشجویان علاقه‌مند روز سه‌شنبه 15 آبان‌ماه 1397 ساعت 10 در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

97.8.15B