نشست علمی با عنوان «سازگاری یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

97.9.6A

در ادامه نشست‌های علمی- پژوهشی هفتگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی نشست علمی با عنوان «سازگاری یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی»، ساعت 10 روز سه‌شنبه 6 آبان 1397، با حضور استادان و دانشجویان علاقه‌مند در تالار رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در نخستین بخش از این سلسله نشست که در چند بخش برگزار خواهد شد، موضوع فرعی «کثرت اجتماعی و گوناگونی فهم» (از دموکراسی) مطرح و بررسی شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر سیدمحمدعلی تقوی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان مدیر علمی نشست مقدمه‌ای درخصوص موضوع بیان کرد. سپس آقای دکتر علی یوسفی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سخنران اصلی، نظرات خود را پیرامون موضوع ارائه داد و در انتها، جلسه با جمع‌بندی بحث از سوی مدیر جلسه و پرسش و پاسخ میان حاضران پایان یافت.

 97.9.6B