سخنرانی پژوهشگر دانشگاه هایدلبرگ آلمان
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

Yousen Yo-1

معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی و انجمن علمی گروه تاریخ روز سه‌شنبه 97/9/6 ساعت 12 در تالار رجایی بخارایی این دانشکده میزبان آقای یوسن یو پژوهشگر مرکز مطالعات فرافرهنگی و دانشجوی دوره دکتری دانشگاه هایدلبرگ آلمان بود. ایشان در سخنرانی خود با عنوان «دریافت ایرانیان از هنر چین در عهد تیموری و صفوی» یافته‌های تازه خود در زمینه چگونگی تعامل ایرانیان با هنر نقاشی چینی در دوره مورد نظر را ارائه کرد. به گفته ایشان ایرانیان بر خلاف آنچه مشهور است تنها تأثیرپذیر نبودند بلکه به شکل‌های مختلف نقاشی چینی را به‌طور خلاقانه مورد استفاده قرار دادند و ابتکاراتی را در چگونگی استفاده از آنها به کار بستند.

Yousen Yo-2

 

Yousen Yo-3