ارتقا دکتر مسعود خوش سلیقه به استادی

 

جناب آقای دکتر مسعود خوش سلیقه

عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی

ارتقا جنابعالی را از مرتبه  دانشیاری به استادی تبریک عرض می نماییم.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

photo 2021-01-12 09-00-32