فراخوان پایان نامه با موضوع الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

 

مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در نظر دارد با هدف تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پرداختن به موضوع الگوی پیشرفت، همزمان با برگزاری دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (29 و 30 اردیبهشت 1400 به صورت مجازی)، از رساله و پایان نامه های برتر مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از داوری با اهدای جوایز نفیس قدردانی به عمل آورد.

 

11257475 پوستر-رساله-و-پایان-نامه-فراخوان-دهمین-دوره