انتخاب گروه علوم اجتماعی را به عنوان یکی از پنج گروه منتخب دانشگاه بر اساس «الگوی مفهومی آموزشی گروه» در مراسم تقدیر از استادان برگزیده در حوزه‌های سرآمدی آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد که در  ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور منتخبی از میهمانان و  هیئت رئیسه دانشگاه که در سالن مرکزی دانشکده علوم و پخش زنده همزمان از درگاه‌های مجازی برگزار شد را به مدیر و اعضای محترم گروه علوم‌ اجتماعی تبریک عرض می‌نماییم.

مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

photo 2021 05 30 08 40 58