انتخاب دکتر مسعود خوش‌سلیقه، استاد گروه زبان انگلیسی، را به عنوان عضو هیات علمی منتخب دانشگاه در تاثیرگذاری اجتماعی، در مراسم تقدیر از استادان برگزیده در حوزه‌های سرآمدی آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد که در  ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور منتخبی از میهمانان و هیئت رئیسه دانشگاه که در سالن مرکزی دانشکده علوم و پخش از درگاه‌های مجازی برگزار شد را به ایشان و گروه محترم زبان انگلیسی تبریک عرض می‌نماییم.

مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

photo 2021 05 30 08 41 34