ضمن عرض تبریک و آرزوی سلامتی به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می رساند، ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان نو ورود در این دانشگاه با توجه به اطلاعیه های مربوط به هر دوره، به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و جزئیات بیشتر به وب سایت مدیریت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید.