جلسه شورای عمومی دانشکده با حضور هیات رئیسه دانشکده ،اعضای محترم هیات علمی و مهمانان ویژه آقایان دکتر پیش قدم، دکتر اکبری، دکتر مهارتی و دکتر قبول بصورت حضوری و مجازی در روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 ساعت 10 برگزار گردید که اهم مباحث مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

5555

 

                                                                  

 

                                                                

 

                               
  به علت اینکه حجم فایل تصویری بالا است و امکان بارگذاری در سایت وجود ندارد در صورت تمایل به دریافت و مشاهده فیلم جلسه به کتابخانه دانشکده مراجعه فرمایید.