جناب آقای دکتر محمدرضا فارسیان

عضو محترم هیات علمی گروه زبان فرانسه

بی تردید ارتقا جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در سالیان اخیر مرهون تلاش و کوشش تمامی دست اندرکاران بویژه پژوهشگران و فناوران فرهیخته و پرتلاش دانشگاه است. نظر به اینکه براساس شاخص های معاونت پژوهش و فناوری در سال 1400 به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه علوم انسانی  برگزیده شده اید را تبریک گفته توفیق روزافزونتان را ار درگاه ایزد منان خواستاریم.