IMG 20220122 111605 908

 

کتاب <<آلبر کامو در ایران>> اثر استاد گروه زبان فرانسه دانشکده و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در چهاردهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد. هیات رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی این انتخاب شایسته را به آقای دکتر محمدرضا فارسیان تبریک عرض می نماید. آرزومند توفیقات علمی آتی ایشان و نویسنده همکار خانم فاطمه قادری، دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه گروه زبان انگلیسی هستیم.

جایزه ادبی جلال آل احمد یک جایزه ادبی است که به منظور معرفی آثار برگزیده ادبیات داستانی در ایران پایه گذاری شده است. این جایزه به نام جلال آل احمد نویسنده مشهور ایرانی نامگذاری شده است و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1387 نخستین دوره خود را در شالروز تولد آل احمد آغاز کرد.هدف از اهدای جایزه <<ارتقای زبان و ادبیات ملی-دینی>> از رهگذر بزرگداشت پدیدآورندگان آثار برجسته، بدیع و پیشرو است.