همایش رایگان " آشنایی با طرح دستیار فناوری جهت اشتغال دانشجویان"

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه الزهرا همایش رایگان و مجازی با اطلاعات ذیل برگزار می نماید.

زمان: دوشنبه 23 خرداد ساعت 11:30

لینک دسترسی: http://webinar.alzahra.ac.ir/innovationcenter

 

 

 hamayesh