sarasari

کنکور سراسری 1401 در روزهای چهارشنبه تا شنبه از 8 الی 11 تیرماه 1401 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با سراسر کشور برگزار گردید که در روز اول آن داوطلبان رشته های هنر، روز دوم گروه علوم ریاضی، روز سوم  گروه تجربی و در روز آخر در گروه زبان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

sarasari1

 

sarasari2

 

sarasari3