14010428000114 Test PhotoN

 

نخستین طرح ملی ضیافت ایثار در بخش برادران، با هدف بصیرت‌افزایی دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی به مدت ۱۰ روز از ۲۷ تیرماه تا ۶ مردادماه سال جاری در حال برگزاری است .

 

ziafat isar 2