جهت اطلاع از فرصت های شغلی ثبت شده به سامانه ساجد مراجعه و روش های همکاری را دنبال نمایید.

 http://sajed.msrt.ir

 

 

nameh

 

 post