Dr Hosseinzadeh

روز شنبه 22 مرداد ماه 1401 دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، طی حکمی دکتر سیدرضا حسین‌زاده را به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی منصوب کرد. در این حکم آمده است:

جناب آقاي دكتر سيدرضا حسين زاده
دانشيار محترم دانشكده ادبيات و علوم انساني

با سلام و احترام

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده ادبيات و علوم انساني به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي، به مدت دوسال به عنوان معاون پژوهش و فناوري دانشكده ادبيات و علوم انساني منصوب مي‌شويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال و در پرتو الطاف حضرت رضا (ع) و با بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي دانشگاه، در مسير تحقق اهداف دانشگاه و نظام مقدس جمهوري اسلامي موفق باشيد.

احد ضابط
سرپرست دانشگاه